Leirfjord kommune

EN LIVSNERVE PÅ HELGELAND

 

 

VELKOMMEN

NÆRINGSLIV

 
Velkommen til Leirfjord....

...som ligger sentralt til på Helgeland i Nordland fylke.
Leirfjord er et bindeledd mellom ytre og indre Helgeland.
Klimaet er her mer stabilt og innlandspreget enn det man ellers forbinder med ytre Helgeland.
Kommunen er omgitt av fjorder og fantastiske fjellområder. I ytre del går kystskipsleia rett forbi.

Leirfjord kommunes omlag 2200 innbyggere deler et areal på 472 kvkm.
Vi har med andre ord god plass til deg, enten du kommer som turist eller ønsker å slå deg ned i kommunen.

Kommunesentret ligger på Leland, og kommunens sentralbord er 75 07 40 00.

Velkommen.
Kommunikasjon.

Med sin beliggenhet har Leirfjord nær tilknytning til både jernbane, E6 og kystleia, og dermed foregår både gods- og persontrafikk til og fra kommunen rimelig og ukomplisert.
Disse mulighetene vil da også være en vesentlig faktor ved bedriftsetablering.

Med flyplasser både i Sandnessjøen, Mosjøen og Mo i Rana kommer du fort fram.
Leirfjord er en langstrakt kommune, og for beboerne i ytre strøk av kommunen vil bilturen til Stokka lufthavn i Sandnessjøen ta ca. 20-30 min. For beboere i indre strøk vil Mosjøen og Mo lufthavn være gode alternativer.

Fra Sandnessjøen kan du også dra videre sørover eller nordover med hurtigbåt og hurtigrute.

Kystriksvegen (RV17) mellom Steinkjer og Bodø går også gjennom deler av kommunen.
Fritid, jakt, fiske.

I Leirfjord vil du finne et vell av fritidsmuligheter - såvel organiserte som uorganiserte.

Rundt alle ungdomslagene og idrettslagene i kommunen er det bygd opp en allsidig og rik bygdekultur.
Vi kan nevne kor, korps, teaterlag, revygrupper, bridgeklubber, skytterlag, fotball, ski- og friidrettsgrupper.

Leirfjord Jeger og Fiskerforening
Skyting – fiske – jakt - hytte
Tlf 41215761
Epost: jan.egil.nordgard@online.no
WEB : Http://www.njff.no/leirfjord.html

Helgeland Elgsafari DA
Naturopplevelser
Tlf Steffen 97013766
Tlf Jan Egil 41215761
www.helgsaf.no

I kommunen er det 10 fjelltrimløyper (FYSAK), og 3 lysløyper: Bakken, Kviting, og Tovås som er godkjent
for skimesterskap.
Beskrivelse og kart over fjelltrimløypene finner du på kommunens hjemmesider.

Se egen hjemmeside for Bardal.

Den varierte naturen, fjorder, fjell, rike fiskeelver og fiskevann, gode muligheter til hav- og fjordfiske innbyr til friluftsliv, jakt og fiske.

Salg av fiskekort finner du her.
Kultur og severdigheter.

Leirfjord Bygdesamlinger:

* Gammelskolen på Leland, en av de eldste skolebygg på Helgeland med den gamle skolestua og klokker/lærerleilighet. Inventar fra slutten av attenhundretallet.

* Redskapssamling. Bokutstilling fra 1700-tallet. Arkeologisk utstilling med funn i Leirfjord fra stenalderen.

* Bekkekverna i Meisfjord. Restaurert bekkekvernanlegg m/ bygning, kvernkall, kvernsteiner og vassrenne.

* Reinesnaustet og Reinesbrygga med båt, sjø- og fiskeredskaper.

* Steinbrua i Meisfjord. Fra veibyggingens første tid i Leirfjord rundt forrige århundreskifte.

* J. E. Berghs landhandel på Leland. Museumsrestaurert.

* Fra dyregrav til tyskerfestning.
Kultur- og historiesti på Bruneset i Fagervika m/ gravrøyser, fangstgraver og hellekistegrav fra 1. århundre etter Kr.f. og tysker-festninger fra 2. verdenskrig.

***Omvisning Leirfjord Bygdesamling kan avtales med Leirfjord kommune, resepsjonen, telefon 75 07 40 00, eller Gunnar Berntsen, telefon 75 04 92 93.***

Andre severdigheter:

* Krigsminnesmerker i Fagervika.

* Wangbrygga i Bardal. Restaurert handelsbrygge fra 1870. Butikkmuseum, kafè og rom til overnatting.

* Nelleveien. Merket kultursti fra Lading til gammel samisk boplass.

* Kultursti i Bardal. Merket sti til varde og vardevakthytte på fjellet Veten. Fra tiden da varder ble tent for å varsle om ufred. Det finnes to stier for komme opp til Veten og vardevakthytta. Den ene går opp Engadalen , en naturskjønn og vill dal hvor det ble drevet sæterdrift til utpå 1940-tallet. Den mest tilgjengelige er stien som går via Borgen, en gammel steinhytte som er åpen for fri bruk. Skiltet ved RV 808.

* Helgelandsbrua. En av Norges største skråstagbruer.

* Sundøybrua. Ferdig høsten 2003.

* Grotten i Randalen.

* Skulpturlandskap Nordland.
Næringsliv.

Landbruk er den dominerende næring i Leirfjord.
Andre næringsveier er havbruk, fiskeforedling, pelsdyravl, trebåtbygging, husflid og privat og offentlig servicevirksomhet.
I flere bygdekretser er det nærbutikker og bensinstasjoner, og i kommunesentret Leland er det to store handelssenter.
Vi har også hotell, regnskapskontorer, entreprenører, bilverksteder, sveisebedrifter, trelasthandel, kro, frisører, bokhandel, blomster- klesbutikk, hundepensjonat, kiosk, lysstøperi m/kafé og gårdsmatbutikk.
Skulle det være noe du savner, vil du finne det i regionsentrene Sandnessjøen, Mosjøen eller Mo i Rana.
Oppvekst og omsorg.

Leirfjord har god barnehagedekning og barneskolemønstret er desentralisert.
Dette er med på å trygge barnas oppvekstvilkår.
Storåsen, Leirfjord barnehjem, en fylkeskommunal institusjon for barn fra 0-18 år, ble tatt i bruk høsten 1993.

Også innen eldreomsorgen har kommunen gode tilbud med moderne og funksjonell sykeheim, eldresenter samt flere eldreleiligheter både på Leland og i Bardal.

Overnatting m.v.

OVERNATTING:
Helgeland Hotell - 26 rom 51 senger.
Friluftshotellet på Helgeland, restaurant og aktiviteter.
Tlf 75050000 mobil 41215761
Epost: booking@helgelandhotell.no
Hjemmeside: www.helgelandhotell.no

 
Kvitneset camping

Kvitneset Camping.
Reidar Eriksen, Lading. Tlf 997 28 301 / 75 04 95 95.
Hjemmeside: http://www.kvitneset.no


Wangbrygga i Bardal.
Se nedenfor under KAFE/KRO.
Henv. Åshild Bårdgård Blyseth, tlf. 75 04 87 28 / 948 77 234.


Sjøbakken fiske-camping
Rigmor og Ole H. Otting, Levang. Tlf 911 48 075 / 75 04 89 46.
www.fiske-camping.no
e-post: info@fiske-camping.no

Leines Rorbu
Trivelig rorbu på 50 kvm. Eget rom i 1.etasje for utstyr og fryser.
Telefon 97 74 30 22.

 

 
Ulvangen rorbu.
Annie og Helge Olaisen. Tlf 952 11 817 eller 75 04 93 74.
Rorbu, ny 2004, med kjøkken, stue, 4 soverom. Båt.
 

Fagervika Rorbuferie.
Kari Grandi, 8890 Leirfjord. Tlf 75 04 55 07 / 996 48 706.
Les mer....


KAFÈ/KRO

Helgeland Hotell - Restaurant
Tel 75050000 Mobil 41215761
Epost booking@helgelandhotell.no

Wangbrygga Bardal.
Åpent juni til medio august.
Åpningstider: to-lø-sø: 12-18, fr 12-22.
Servering, Galleri Bardal, butikkmuseum, omvisning m.m.
Wangbrygga tar på seg arrangement etter bestilling.
Henv. Åshild Bårdgård Blyseth, tlf. 75 04 87 28 / 948 77 234.

Annes kafé og hjemmebakeri, Coop-sentret, Leland. 10-17, lø 10-15. Telefon 478 06 154.      

CAMPINGVOGN CAMP:

Kvitneset Camp og Marina.
Reidar Eriksen, Lading. Tlf 997 28 301 / 75 04 95 95.
Hjemmeside: http://www.kvitneset.no

Sjøbakken fiske-camping
Rigmor og Ole H. Otting, Levang. Tlf 911 48 075 / 75 04 89 46.
www.fiske-camping.no
e-post: info@fiske-camping.no

 

FISKEKORT:

Meisfjord utmarkslag henv. Sigvald Meisfjord. Tlf 75 04 95 78.
Indre Leirfjord Grunneierlag henv. Hydro-Texacostasjonen i Leirosen, tlf 75 04 81 08 / 415 22 332.
Sommerset henv. Ann Karin Ulvang, tlf 75 04 85 78 / 950 71 627. Tavlesalg/selvbetjening.
Storvatnet og Storvatnvassdraget v/ Kjetil Martinsen Vatne, tlf 75 04 89 87 / 901 48 987. Tavlesalg/selvbetjening.
Bardalselva. Grunneierlaget v/ Odd Arne Stavik, tlf 991 20 249. Eller Bardalsmat / Wangbrygga i åpningstiden, se ovafor.

  

Ansvarlig utgiver: Asbjørn Leirvik, Trondheim. Telefon 72 57 00 38
Spørsmål eller kommentarer sendes Web-ansvarlig.
NORDLANDSPORTALEN © 1999-2008.